Disclaimer

Alle informatie op de website van Ensura Solutions B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel Ensura Solutions B.V. getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Ensura Solutions B.V. en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Ensura Solutions B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Ensura Solutions B.V. voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Ensura Solutions B.V.

Op de Ensura Solutions B.V. website kunnen diverse links te vinden naar websites die niet van Ensura Solutions B.V. zijn. Ensura Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van deze andere websites.

Ensura Solutions B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. Bij een bezoek aan onze website kunnen wij voor statistische en technische doeleinden ‘cookies’ naar uw computer sturen. Een ‘cookie’ is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken kunt u in uw internet-browser het accepteren van ‘cookies’ blokkeren. Indien u de ‘cookies’ accepteert, zullen zij maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Ensura Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.